Makedonya Üniversiteleri Denklik Var mı ?

Daha iyi bir kariyer hedefi olan kişilerin eğitim hayatından itibaren bazı kazanımlar elde etmesi gerekir. Kazanımların en iyilerinden biri olarak görülen yurtdışı eğitim önemli bir hayat tecrübesini ifade eder ve insanı geliştirir. Ancak bu eğitim tecrübesini edinmekle beraber, okunulan üniversitenin diplomasının da ülkemizde geçerliliğinin olması oldukça önemlidir. İtibar edilmeyen bir üniversiteden alınan diploma nedeniyle ülkemizdeki iş imkanlarından yararlanmak ve yurtdışı eğitiminden edinilen deneyimleri, kariyer hayatındaki bir kazanca dönüştürmek mümkün olmaz. Dolayısıyla, ülkemizdeki öğrenciler tarafından giderek tercih edilebilirliğini artıran Makedonya üniversiteleri ve denklik konusunda detaylı bilgi verilmesi lazımdır.

Makedonya üniversiteleri denklik var mı, denklik nedir? Nasıl aşılır?

Üniversiteler arasında uygulanan denklik kriterleri ülkeden ülkeye farklılık arz edebilir. Bazı ülkeler arasında yapılan anlaşmalarla denklik ilgili kıstaslar ortadan kalkar ve karşılıklılık ilkesi gereğince üniversiteler birbirini tanıyabilir. Aynı eğitim sözleşmesine tabi bulunan üniversiteler de birbirilerine denktir ve herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Makedonya’daki üniversitelerin hemen hepsi Bologna modeline uygun olduğundan dolayı ülkemiz tarafından tanınır ve YÖK tarafından denk görülür. Ancak bazı vakıf üniversiteleri denk sayılmaz. Ülkedeki manastır modelini uygulayan özel ve vakıf üniversiteleri, YÖK tarafından denklik kriterine uygun olmadıkları gerekçesi ile tanınmaz. Bu üniversitelerden alınacak diploma ile ülkemizde herhangi bir kuruma girmek oldukça zor olur.

İkinci konu ise, denk görülmeyen yani tanınan bir üniversitede okuyan öğrencinin diplomasının nasıl geçerli sayılabileceğine yönelik uygulamadır. Aslında tanınırlıkta bir seviyede denklik sayılır burada ki denklik kavramını yaratan kişi öğrencinin ta kendisidir.Tanınırlığı olan bir üniversiteden mezun olan birisinin aldığı diplomanın denklik nedeniyle kabul görmemesi diye birşey söz konusu değildir,ama günümüz insanları bunu tam tersine anlamaktadır ‘’ tüm emeklerin boşa gitmesi demektir’’ bu terim çok yanlış çünkü tanınırlık kavramı ile öğrenci eğitim aldığı yıllardan sorumlu olacağı bir sınava tabi olmaktadır ve bu liseden temel bilgi gerektirmeyen bir sınavdır.Aynı zamanda öğrenci mesleki ,branşsal alanlardan yöneltilen sorulara 100 üzerinden 40’lık bir başarı elde etmesiyle ülkede diploması denk sayılır ve devlette ,özellerde çalışabilir.Buda demek oluyor ki tanınırlığı olan bir üniversiteden mezun olduktan sonra yazılı ve sözlü mülakatlara girerek alacagınız 40 üstü başarı sonrasında aslında siz aldığınız eğitimide Türkiye’ye kanıtlamış o diplomanın hakkını vermiş oluyorsunuz.

Makedonya’da nasıl üniversite okunur?

Ülkemizde üniversiteye girmek, Makedonya’daki kadar kolay değildir. Her ne kadar üniversite sayısı çok olsa da, öğrenci sayısının da Makedonya’ya göre fazla olması birtakım sınavları mecbur kılıyor. Birçok öğrencinin stres yaşamasına ve arzu edilen bölüme girememesine neden olan sınav engelinin aşılması için Makedonya’daki üniversiteler tercih edilebilir. Buradaki üniversitelere girmek için herhangi bir sınava tabi olmak gerekmez. Sadece lise diplomasına sahip olmak yeterlidir. Ancak ülkemizdeki imam hatip ve açık liseler(açık lise mezunu şayet 4 yıllık transkrip ekinı kanıtlayabilirse kayıt evraklarında bu şekilde kabul görmektedir .) , Makedonya tarafından denk görülmez. Dolayısıyla, ilgili liselerden mezun olanların Makedonya’da üniversite okumaları pek de mümkün değildir.

Makedonya üniversite ücretleri oldukça düşüktür. Yıllık olarak ödenen ücretler bölümden bölüme farklılık arz eder. Ancak genel itibari ile Makedonya üniversite ücretleri 1.000 ila 3 bin euro arasında bir ücretle herhangi bir bölümün okunabilir. Ayrıca, yüksek lisans imkanlarından da faydalanılabilir. 3 bin euro olan yüksek lisans ücretlerinin zamanı ise, 1-2 sene kadardır tezli ve tezsiz fiyatları değişmektedir.

Sata Eğitim Koçluğu, konuyla ilgili sizlere en kaliteli hizmeti vermektedir. Bilgi almak için bize ulaşın!

İletişim Bilgilerimiz
Whatsapp – Viber Hattı: +389 75 471 995
E-posta: [email protected]
Instagram: sataegitim
Facebook: makedonyauniversitekayit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir