Bir devlet üniversitesi olan Goce Delcev Üniversitesi eğitim hayatına uzun yıllar önce başlamıştır.

Goce Delcev Üniversitesi Tarihi

Makedonya Cumhuriyeti tarafından Goce Delcev Üniversitesi 27 Mart 2007 tarihinde kurulmuş ve 35 yılı aşmış eğitim hayatı ile bugün büyük bir üniversite olmuştur. Makedonya’nın doğusunda kurularak bu bölgenin yüksek öğrenim ihtiyacını karşılayan üniversite, bugün bu doğu topraklarında kurulu olduğu geniş alanda bir çok ülkeden öğrenciye eğitim veren bir devlet üniversitesi olmuştur. Prof. Dr. Sasha Mitrev birçok ülkeden öğrenciye hizmet eden bu üniversitenin rektörüdür.

Goce Delcev Üniversitesi oldukça gelişmiş bir şehir olan aynı zamanda bir tekstil cenneti olan İştip şehrinde kurulmuştur. 15 bin nüfusu ile Goce Delcev Üniversitesi İştip şehrini bir öğrenci kentine dönüştürmüştür.İnsanı insan yapan ahlaki değerler Goce Delcev Üniversitesi’nde oldukça büyük bir önem görmektedirler. Bu üniversitede saygı gibi ahlaki değerler en az bilgi kadar önem arz etmektedir. Karma yapı bir dünya üniversitesinin mutlaka sahip olması gereken çok kültürlü bir yapıdır, Goce Delcev Üniversitesi ise bu yapı ile tüm dünya eğitimine hizmet etmektedir.

Goce Delcev Üniversitesi Eğitim

Tüm dünya ülkesinden öğrencilerin eğitim fırsatı yakaladığı bu üniversitede ECTS sistemi uygulanmaktadır. Amerika ve tüm Avrupa Goce Delcev Üniversitesi’nin diploma denkliğini kabul etmiştir. Goce Delcev Üniversitesi tüm dünyaya yaydığı ortaklık programlarının arasına Türkiye’yi de almıştır. Ülkemizden pek çok üniversite ile beraber ortaklık programı yürütmektedir. Farklı kültürlere ve farklı ülkelere öğrenciler mezun eden Goce Delcev Üniversitesi’nde tam 16 fakülte yer almaktadır.

Üstelik tüm bunlara iki eşit taksit ile ödeme fırsatı ve uygun hayat şartları da eklenince Makedonya’da eğitim kaçınılmaz derecede cazip oluyor. Goce Delcev’de eğitim hayatı gerçek bir avantajlar yağmurundan oluşmaktadır.

Goce Delcev Üniversitesi’nde eğitim gördüğünüz taktirde bütün Slav dillerine hakim olacaksınız demektir. Bizim ülkemizde bir dershane ücretinden bile daha az bir ücrete yurt dışında bir üniversite de okuma şansı bulacaksınız.

Tüm bunları hayat şartları insanı asla yormayan bir ülkede eğitim göreceksiniz. Sınav stresi çekmeden sadece lise diplomanız ile bu üniversitelerde eğitim şansı elde edeceksiniz. Elde ettiğiniz diploma ile ise dünyanın pek çok ülkesinde geçerli olduğu için dünyanın pek çok ülkesinde iş imkanı buluyorsunuz.

Goce Delcev Üniversitesi Fakülteler ve Bölümler

Tıp Fakültesi Bölümleri
Tıp
Diş Hekimliği
Eczacılık
Tıbbi laboratuar teşhisi için asistanlık programı (3 yıllık )
Hemşire ve teknisyen yetiştirme programı (3 yıllık )
Fizyoterapist yetiştirme programı (3 yıllık )
Optimetri ve göz optik programı (3 yıllık )
Diş teknisyenliği ve protez uzmanlığı programı (3 yıllık )
Bu fakültede bilimsel araştırma çalışmaları da yapılır. Böylece, modern tıpta gerçekleşen en yeni yöntemleri ve gelişmeleri takip eder.

Goce Delcev Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Programları

Yoğun Bakım Uzmanlığı
Jinekoloji ve Kadın Doğum
Cihaz Kullanma Uzmanlığı
Anestezi Uzmanlığı
Aile Hemşireliği Uzmanlığı
Akıl Sağlığı Uzmanlığı
Bulaşıcı Hastalıklar ve Önleme Uzmanlığı
Kan Tahlili Uzmanlığı
Kimyasal-Biyokimya Laboratuar Uzmanlığı
Mikrobiyoloji Uzmanlığı
Refleks Terapi Aküpresür Uzmanlığı
Sıhhi-Kimyasal Laboratuar Uzmanlığı
Kineziterapi Uzmanlığı
Bedensel Deformasyon ve Çocuk Rehabilitasyon Uzmanlığı
Bilişim Fakültesi Bölümleri
Yazılım Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri
Bilgi Sistemleri Teknolojileri
Robotik ve Akıllı Sistemler
Kriptografi ve Güvenlik
Prsmetkovna Bilim ve Tahakkuk Mühendisliği
Matematik Bölümü
Teorik Bilgisayar Bilimi
Eğitim Fakültesi Bölümleri
Okul öncesi öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Yüksek Lisans
Okul Eğitimi
Eğitim (ana çalışmaları Formasyon)
Didaktik
Yönetim eğitim ve Eğitim Politikası
Sosyal pedagoji
Öğretmenler yeterlilikleri
Öğretim Yöntemleri
Mon dini Eğitim
Tarih ve Arkeoloji

Goce Delcev Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Bölümleri

Ekonomi
Uluslararası iktisat
Finans yönetimi
Sağlık yönetimi
İktisat Fakültesi MBA 4+1 = MBA 3+2
Muhasebe, Finans ve Denetim
Yönetim ve Girişimcilik
Filoloji Fakültesi Bölümleri

Makedon Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğrenciler, Filoloji Fakültesi’nden mezun olduktan sonra öğretmenlik mezunu, Makedon dil bilim mezunu ya da mütercim tercümanlık mezunu olmaya hak kazanılıyor. Goce Delcev Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde lisansüstü eğitim de yapılıyor.

Goce Delcev Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümleri

Hukuki Araştırmalar – Mali Hukuk
Hukuki Araştırmalar – İdare Hukuku
Hukuki Araştırmalar – Medeni Hukuk
Uygulamalı Politika ve Diplomasi (Avrupa Hukuku )
Gazetecilik ve Halka İlişkiler
Kamu Yönetimi
Mekanik Fakültesi Bölümleri
Makine Mühendisliği
Üretim mühendisliği
Ulaştırma, organizasyon ve lojistik
Mimarlık, İnşaat Fakültesi bölümleri
Jeoloji Enstitüsü
Jeoloji ve Jeofizik Bölümü
Kayaç bilim, Mineraloji ve Jeokimya Bölümü
Mineral hammadde sahası bölümü
Hidrojeoloji Mühendislik
Jeolojisi Bölümü
Coğrafya Bölümü
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık ( Ön lisans )
Peyzaj Mimarlığı
Bilgisayar Tasarımı
İç Mimarlık ve Tasarım
İnşaat Mühendisliği Enstitüsü
İnşaat Mühendisliği (Ön lisans)
Jeoteknoloji Bölümü
Yeni Materyaller ve Teknolojiler Bölümü

Goce Delcev Üniversitesi Madencilik Enstitüsü Fakültesi

Mineral Teknolojisi Bölümü
Açık işletme Bölümü
Yeraltı Madenciliği Bölümü
Lojistik ve Çevre Bölümü

Goce Delcev Üniversitesi Çalışma Programları

Matematik çalışma plan ve programı
Biyoloji çalışma plan ve programı
Kimya çalışma plan ve programı

Goce Delcev Üniversitesi Turizm ve Lojistik İşletme Fakültesi

Turizm
Otel ve restoran yönü
İş lojistik
İşletme Lojistiği
Uluslararası geçerliliği olan Turizm Bölümleri 3 yıllıktır.

Goce Delcev Üniversitesi Gastroloji Fakültesi Bölümleri

Gastronomi
Beslenme
Diyetisyenlik
Gastronomi, beslenme, diyetetik
Doğal ve Teknik Bilimler Fakültesi Bölümleri
Jeoloji Enstitüsü
Jeoloji ve Jeofizik
Kayaç bilim, Mineraloji ve Jeokimya
Mineral hammadde sahası
Hidrojeoloji ve Mühendislik Jeolojisi
Coğrafya
Madencilik
Doğal kaynakların Mühendislik
Lojistik (Endüstriyel Lojistik)
Biyoloji
Matematik
Doğal kaynaklar Mühendisliği
Elektrik Fakültesi Bölümleri
Elektrik mühendisliği
Yenilenebilir enerji kaynakları
Otomatik kontrol sistemleri
Yenilenebilir enerji kaynakları
Endüstriyel Elektronik ve Otomatik
Elektrik Ölçüm ve Standartları
Endüstriyel Süreç Bilgisayarı
Müzik Fakültesi Bölümleri
Müzik teorisi ve müzik pedagojisi

Goce Delcev Üniversitesi Etno Müzikoloji ve Halk Çalgıları

Piyano
Nefesli Çalgılar
Flüt
Obua
Klarnet
Boynuz
Trompet
Trombon
Telli çalgılar
Keman
Viyola
Bas
Vokal şarkı
Caz Araştırmaları
Enstrümantal caz
Gitar
Caz Trompet
Saksafon
Jazz davul
Piyano

Goce Delcev Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bölümleri

Teknoloji ve Teknik Bilimler

Goce Delcev Üniversitesi Tekstil Tasarımı ve Yönetimi

Tekstil Tasarım Yönetimi
Malzeme Mühendisliği
Moda
Ziraat Fakültesi Bölümleri
Ziraat mühendisliği
Ziraat yöneticiliği
Bitki Koruma Bölümü ve Çevre
Biyoteknoloji
Genetik ve Seçim
İşletme Bölümü ve Tarım Kontrol Ürünleri
Bağcılık
Şarapçılık
Kırsal Turizm
Kırsal Kalkınma
Danışma ve Profesyonel kırsal destek geliştirme
Gıda teknolojisi ve hayvansal ürünlerin işleme üretim bölümü
Doğa Fakültesi Bölümleri
Madencilik
Mineraloji
Petrol ve petrol kaynakları
Jeoloji
Jeofizik
Grafik ve Tasarım
Çevre Mühendisliği
Sanayi Lojistik
Geomekanik
Mineral Teknolojisi
Yer Bilimleri
Hidrojeoloji
Yüzey istismarı
Yeraltı istismarı
Enformatik Fakültesi
Bilişim
İşletme Enformatiği (İngilizce)
Teknoloji ve Teknik Bilimleri Fakültesi
Yeni teknolojiler ve malzemeler
Tekstil Mühendisliği
Tekstil tasarımı ve yönetimi

Goce Delcev Üniversitesi Ücretleri

Tıp ve Tıp’a Bağlı Bölümler, Birinci Dönem 750 € ve İkinci Dönem 750 € olmak üzere iki taksittir.

Toplam Yıllık Eğitim Ücreti 1500 €.
Mühendislik ve Diğer Bölümler için 1000 €.

Bunun harici bütün bölümlerde yıllık 150 € sınav ve vergi fark ögdemesi vardır.

Sata Eğitim Koçluğu, konuyla ilgili sizlere en kaliteli hizmeti vermektedir. Bilgi almak için bize ulaşın!

İletişim Bilgilerimiz
Whatsapp – Viber Hattı: +389 75 471 995
E-posta: [email protected]
Instagram: sataegitim
Facebook: makedonyauniversitekayit