front view female student red shirt with backpack holding books files smiling blue wall 140725 38370

Azerbaycanda eğitim yüksek öğretim kurumları, insan gücünü bilimsel alanlarda eğitip bu alanlara gerekli elemanı yetiştiren eğitimin en önemli kademesidir. Yüksek öğretim kademesi içinde üniversiteler, enstitüler, konservatuarlar ve akademiler bulunmaktadır.

Azerbaycanda eğitim 1992 yılından itibaren merkezi test sınavı ile Yüksek öğretim kurumlarına öğrenci almaya başlamıştır ve eğitim sistemi bu tarih itibariyle şekillenmiştir. Azerbaycan’da yer alan üniversiteler genellikle Bakü’de toplanmış olup, Bakü Devlet Üniversitesi hariç, belli uzmanlık alanlarına göre kurularak ilgili olduğu uzmanlık alanında eğitim verirler (Örneğin, İktisat Üniversitesi, Pedagoji Üniversite vb. gibi). Ancak bunun yanı sıra bazı okullarda birçok farklı alanlarda bölümler de mevcuttur. Azerbaycan’da 17-18 yaşından başlayan yükseköğretimde yaşın üst sınırı yoktur.

Eğitim Programları

 • Azerbaycanda eğitim sisteminde amaç yüksek kültüre çok yönlü eğilen, yeteneğe ve sorumluluk bilincine göre hareket eden, ileri dünya görüşüne sahip ve onu sürekli olarak geliştirmeye çalışan bireyler yetiştirmektir. Azerbaycan’da üniversite eğitimi almak bu bağlamda oldukça prestijli bir konumdadır. Mezun eğitim programları, eğitim kurumları ağları, eğitim sisteminin yönetim organları ve eğitim ve öğretimle ilgili diğer kurumlardan oluşur. Yönetim, çeşitli özelliklere sahip mükemmel bir sistemin işlevinin bir parçası olarak, bazı yapılarının korunmasını, çalışma rejiminin, programın ve hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlar. Azerbaycanda eğitim yönetimi Eğitim Yasası, uygun yasalar ve eğitim kurumlarının kuralları ve programları ile dengelenmiştir ve uluslararası deneyime dayanmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Misyonu

 • Eğitim sistemindeki en önemli sorunların belirlenmesi ve bunların çözümünün önem derecesinin yanı sıra onları çevreleyen ortamın değerlendirilmesi analiz ve tahmin için
 • Sürecin düzenli olarak yürütülmesi ve kalitenin iyileştirilmesi için sistemin yasal olarak belgelendirilmesini sağlamak
 • Analiz ve tahmin yapılır, sonuçlar kararı alan memur grubuna sunmak
 • Eğitimle ilgili ulusal stratejik programın hazırlanması ve gerçekleştirilmesi ve ulusal eğitim standartlarının düzenlenmesi
 • Dâhil edilen göstergelerin istatistiksel ve tahmini ve izlenmesi
 • Metodik hizmetler yapmak, herkesin bunlardan zevk almasını sağlamak
 • Diğer sektörler ve devletlerle ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi
 • Yerel eğitim şubelerine ve eğitim kurumlarına her türlü yardımı tanıtmak, eğitim planları ve programları, ders kitapları ve eğitim materyallerinin stratejileri hakkında ortaya çıkan yeni fikir ve öneriler
 • İnovasyon deneyimleri yapmak ve olumlu sonuçlar sağlamak, bunların desteği ve geniş kapsamlı uygulama
 • Tüm sistem hakkında bilgi toplamak, özel veri bankaları kurmak, sapmaları tespit etmek ve kısa vadede ortadan kaldırmak
 • Eğitim sektörünün finansmanının sağlanması (özel ve devlet)
 • Sisteme yatırım yapmak için etkin önlemler almak
 • Eğitim sistemi ortaklarının sosyal savunması
 • Yönetimde ilke ve usullerin ve diğer çağdaş ademi merkeziyet mekanizmalarının uygulanması
 • Eğitim kurumlarının altyapısının sürekli iyileştirilmesi, her türlü ihtiyacı karşılaması

Sata Eğitim Koçluğu, konuyla ilgili sizlere en kaliteli hizmeti vermektedir. Bilgi almak için bize ulaşın!

Diğer konular ile ilgili buraya tıklayınız.

İletişim Bilgilerimiz

Çağrı Merkezi: 0850 241 86 16
Whatsapp – Viber Hattı: +389 75 471 995
E-posta: sataegitimkoclugu@gmail.com
Instagram: sataegitim
Facebook: makedonyauniversitekayit