Uluslararası Diyarbakır Yüksek Lisans Diyarbakır’ da bulunan ve 1974 yılından beri faaliyet gösteren devlet üniversitesidir. Diyarbakır Dicle üniversitesi bünyesinde 14 fakülte, 11 meslek yüksek okulu ve 4 enstitü, merkezi kütüphane, merkez araştırma laboratuvarı, teknokent, 24 Araştırma ve Uygulama merkezi ve örneği nadir bulunan kongre merkezi ile öğrencilerine modern ve çağdaş eğitim olanakları sunmaktadır.

Son dönemlerde gittikçe önem kazanan ve özel sektörde, kamuda ve akademik kadrolara başvuru yapıldığı zaman nerdeyse zorunlu hale gelen uluslararası yüksek lisans eğitimine gün geçtikçe talep artmaktadır.

 Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını tamamladıktan sonra uzmanlığa dayalı 2 yıllık bir eğitim olarak verilen uluslararası yüksek lisansa adaylar lisans not ortalaması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, yabancı dil puanı (YDS) ve (YÖKDİL) ve mülakat puanı kriterlerine göre değerlendirme yapılarak kabul ediliyor.

Uluslararası Diyarbakır Yüksek Lisans Başvuru Şartları?

Diyarbakır Yüksek Lisans Uluslararası yüksek lisans programına başvuru yapabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde yükseköğretim kurumunun senatosu tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak kaydıyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Tezsiz uluslararası yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir.

Mezun olan ya da olabilecek adayların başvurusunda ALES puanının %50’ den az olmamak şartıyla ve ne kadar ağırlıkla değerlendirileceği senato tarafından belirlenmektedir.

Diyarbakır Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz Arasındaki Fark Nedir?

Diyarbakır Yüksek Lisans Tezli uluslararası yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, bilimsel bir araştırma sonucu hazırlamış olduğu tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tezli uluslararası yüksek lisans programı yirmi bir krediden az olmaması şartıyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Tezsiz uluslararası yüksek lisans programı ise öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut olan bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. Tezsiz uluslararası yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak şartıyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşmaktadır.

Sata Eğitim Koçluğu, konuyla ilgili sizlere en kaliteli hizmeti vermektedir. Bilgi almak için bize ulaşın!

İletişim Bilgilerimiz
Whatsapp – Viber Hattı: +389 75 471 995
E-posta: [email protected]
Instagram: sataegitim
Facebook: makedonyauniversitekayit

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir